Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
1.1

Các thiết bị, phụ kiện (máy sấy)

18/04/2017 Quản Trị

Cung cấp thiết bị, phụ kiện máy sấy, hút ẩm, tháp làm mát, căn chỉnh nhiệt độ trong quá trình đúc nhựa, tiết kiệm 50% năng lượng và 30% chi phí so với mô hình truyền thống. Xem thêm các sản phẩm tại: http://i-o-m.co.jp/type/hopperdryer/

Xem thêm